Benjamin Franklin haqqında maraqlı məlumatları sizinlə bölüşürük.

1706-cı ildə 17 yanvarda Bostonda on yeddi uşaqlı, sabun və şam istehsalçısının ailəsində onuncu uşaq olaraq dünyaya gəldi. On yaşında məktəbdən çıxdı. On iki yaşı olanda nəşriyyat idarə edən və liberal qəzet yayımlayan böyük qardaşı Ceymsin yanına gələrək orda işləməyə başladı. Nəşriyyat sənətini öyrəndi və ədəbiyyat işlərinə başladı. 1730-cu ildə Filadelfiya da nəşriyyat qurdu. Qəzet işlərinə başladı.

Benjamin Franklin Gördüyü İşlər

Franklin 1736-ci ildə Amerikada ilk könüllü yanğınsöndürmə şirkətini qurdu. Eyni ildə Filadelfiyada məclis sədri oldu. 1743-cü ildə dördüncü akademiyasını açdı və 13 noyabr 1749-cu ildə akademiyanın rektoru oldu. 1750-ci ildə Pensilvaniyada məclisə seçildi. Ərazi vergisinə qarşı olan böyük ailərlə mübarizə apardı. İngilis Amerakası poçtlarına müdür olaraq gəldi. Poçt servisində müxtəlif düzəlişlər etdi. Əsas da elektriklə əlaqədar araşdırmalar aparan Franklin, elektrik naqillərindəki mənfi və müsbət yükünü kəşf etdi. Bu yüklərin qorunması təklifini ortaya qoydu.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin Fəaliyyəti

1757-ci ildə Şimali Amerikada müstəmləkəçilərin üsyanlarının başlanğıcında müstəmləkələrdə yaşayanları Franklin, şikayətlərini Londona çatdırırdı. 1776-cı ildə sentyabrda məclis, ekonomik və hərbi kömək istəmək üçün aralarında Franklinində olduğu üç nəfərlik qrup Fransaya göndərilir. Franklin Fransa Xarici İşlər Naziri olan Charles Gravier ilə görüşlərində çox müvəffəqiyyətli olur. 1775-1783-cü illərin sonunda İngiltərə ilə barış görüşləri üçün seçilən diplomatlardan birisi olaraq İngiltərəyə getdi. İngiltərə ilə bariş müqaviləsini imzaladıqdan sonra 1785-ci ildə Amerikaya geri döndü. 1787-ci ildə Filadelfiyada konstitusiyanı təsis etməyə başladı. Bir müddət sonra da öldü. Onun rəngli yaşamı, elmi və siyası nəaliyyətləri Amerikanın ən təsirli qurucularından olan Franklin şöhrət qazandı. Müharibə gəmiləri, bir çox şəhər, rayon, təhsil qurumlarına onun adı verildi. Onun ölümündən sonra iki yüz il sayısız referanslar onun adına oldu.

Əvvəlki yazıVladimir Lenin kimdir?
Növbəti yazıCorc Vaşinqton kimdir?