Vladimir Lenin haqqında hamıya maraqlı olan bəzi faktları sizə təqdim edirik.

Vladimir İliç Ulyanov hamının bildiyi kimi desək, Lenin 22 aprel 1870-ci ildə Simbirskdə xalq məktəbi inspektorunun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Lenin çoxmillətli kökə sahib idi. Onun kökündə çuvaş, rus, alman, yəhudi kimi millətlər yatırdı. Leninin babası çuvaş, atası milləyətcə kalmık və bəzi məlumatlara görə anası rus millətinə sahib idi.

Lenin Düşüncəsi

Rus sosialist inqilabçısı və politikaçısı olan Lenin Marksist-Leninist ideyaloji fikrin lideri idi. Oktyabr inqilabının lideri və Sovetlər birliyinin qurucusudur. Lenin, Rusiya Kominist Partiyasının ilk lideridir. Lenin eyni zamanda Marksist teorik və fəlsəfi yazılarının yazarı olaraq sosializmin Marksdan sonra inkişaf etdirənlərdəndir. Leninin ən böyük məqsədi, kapitalizmin əl çatmaz olduğu proletar dünya yaradıb insanların arasında təbəqə topluluğu olmadan dövlətə başçılıq etmək idi. Lenin Marksizm ürərinə qurulmuş politik və ekonomik idea olan Leninzmin də qurucusudur.

Lenin

Lenin və onun əsərləri XX əsrdə bütün dünyada sosialist inqilablara qarşı bağlılıq mübarizələri yanaşmalarında böyük marağa sahib olması səbəbindən bir çox yazar və tarixçi tərəfindən diqqətlə incələnmiş və haqqında iki minə yaxın əsər yazılmışdır. Dünyada bir çox kamunist partiyasının ideyoloji lideri qəbul olunub. Bununla belə dünyada əsərləri xarici dilə ən çox tərcümə edilən yeddinci adamdır.

Lenin gəncliyi

Rus imperatorluğu dövründə adı Simbirsk olan Ulyanovskda dünyaya gələn Lenin, sərtliyin qaldırılmasından sonra azadlığı qazanan bir ailədə anadan olmuşdur. Leninin digər qardaş və bacıları da inqilab fəaliyyətlərində aktiv iştirak ediblər. Lenin yaşamının ilk dövrlərində üç bədbəxt hadisə ilə qarşı-qarşıya qaldı. Bunlardan birincisi 1886-ci ildə babasının beyinə qan sızmasından ölümüdür. İkincisi də 1887-ci ilin may ayında böyük qardaşı Aleksandr İlyiç Ulyanovun Rus çarı lll Aleksandra suiqəsd hazırlayan bir qrupa üzv olması səbəbindən asılmasıdır. Aleksandr tutulduğu vaxtda yanında olan bacısı Anna Ulyanova sürgünə göndərildi. Yaşadığı üçüncü bədbaxt hadisə isə 1891-ci ildə bacısı Olganın gənc yaşında tifo xəstəliyindən həyatını itirməsidir.

Əvvəlki yazıMikayıl Müşfiq kimdir?
Növbəti yazıBenjamin Franklin kimdir?